Advertisements

「維港靚景 睇煙花 餐廳」大匯集! (灣仔、銅鑼灣、尖沙咀、北角、紅磡) (2023年更新)

以下精選幾間我曾經寫過的維港景餐廳,不用等新年或過節看煙花才去,平時都可來歎個海景晚餐,可以給大家作個參考。 繼續閱讀 「維港靚景 睇煙花 餐廳」大匯集! (灣仔、銅鑼灣、尖沙咀、北角、紅磡) (2023年更新)