Advertisements

【生日飯】Chop Chop食神叉燒 – 前新桂香師傅加盟砲台山燒味店,有乳豬、叉燒、小炒配紅酒

北角砲台山站的Chop Chop食神叉燒開業不經不覺幾年了,這幾年來無論我個人及整個香港社會都變化好大,不過,看著門口和入面的食神叉燒招牌,又好似回到好多年後的光境一樣,可暫時忘郤出面世界的變幻。 繼續閱讀 【生日飯】Chop Chop食神叉燒 – 前新桂香師傅加盟砲台山燒味店,有乳豬、叉燒、小炒配紅酒