Advertisements

【聖誕餐精選推介2018】每位$400至$1000的聖誕大餐及酒店自助餐,平有平食貴有貴食!

人人過節的喜好都不同,有人喜歡食套餐,有人則寧願花多些少錢,去食個自助餐,好似比較抵食咁話。這篇文有齊兩類別,先介紹幾道菜的聖誕套餐,然後後半段有一些酒店自助餐。