Advertisements

【農曆新年2019】維港景賀年菜推介 – 君綽軒 @ 北角港島海逸君綽酒店

執筆之時,還有剛好一個星期就是農曆新年了。新年前真的好忙好忙呀! 忙什麼? 朋友團年飯局、又要食年糕啦,仲唔夠忙咩! 工作? 都年尾了,等收爐,出年先做啦! 繼續閱讀 【農曆新年2019】維港景賀年菜推介 – 君綽軒 @ 北角港島海逸君綽酒店