Advertisements

涼茶的故事

可能你會認為,就算唔飲涼茶,眼瘡三日後都會逐漸好轉的,但既然店主表現咁暖心,咪信下人地囉。飲涼茶也好,睇醫生也好,都需要一份正念,只要你堅定相信會醫好,自然就會好轉,中途的擔心其實是多餘的,擔心只會令病情轉壞。